Monday, 31 January 2011

gdy znikam... / if I disappear...

gdy znikam, to na chwilę lub dwie...
i to znaczy, że...
nie ma mnie tu, bo jestem trochę zajęta o tu nieopodal!
zapraszam do starego, nowego miejsca!

No comments: