Friday, 9 April 2010

znajdź ślimaka / find a snail
kwiatek do ślimaka, czy ślimak do kwiatka, oto jest zagadka?

No comments: